Du kan bruke KPIer på samme måte som andre mål: I stedet for å dra et beløp eller antall inn i rapporten, drar du ut den fullstendige KPIen. Slik bruker du en KPI i en rapport:

  1. Klikk på KPI på menyen Report Designer.
  2. Klikk på KPIen du vil bruke, og dra den inn i rapporten.