Uttrykk

Uttrykk kan opprettes og administreres via menyen Report Designer  under Uttrykk.

 

 

Bruk av uttrykk er en måte å referere til dimensjonsverdier utenfor enkeltrapporter på, og brukes vanligvis til å referere til et utvalg som skal brukes i flere rapporter. Ved å bruke et uttrykk i stedet for et vanlig utvalg i rapporten, kan du enkelt oppdatere flere rapporter ved å redigere uttrykket i stedet for å redigere hver rapport enkeltvis. Hvis du for eksempel legger til en konto i økonomimodulen og du må inkludere denne nye kontoen i rapportene dine, er det svært tidkrevende å måtte åpne flere rapporter og sørge for at den nye kontoen inkluderes i utvalget. Hvis du derimot bruker et uttrykk og du må legge til en konto, redigerer du ganske enkelt uttrykket, så oppdateres alle rapportene der dette uttrykket brukes, automatisk. Det er mulig å opprette uttrykk på alle dimensjoner, og flere dimensjoner kan kombineres i ett uttrykk. Uttrykk er ordnet i grupper. En uttrykksgruppe kan bestå av ett eller flere uttrykk.

 

I dialogboksen Uttrykksgrupper har du tilgang til følgende alternativer for å behandle uttrykk:

Knapp Funksjon
Klikk for å opprette et nytt uttrykk i dialogboksen Uttrykk. Pass på at du skriver inn et uttrykksnavn før du begynner å velge felt for uttrykket. Du kan også skrive inn en beskrivelse for uttrykket.
Klikk for å åpne dialogboksen Uttrykk og redigere gjeldende valgte uttrykksgruppe.
Klikk for å slette den valgte uttrykksgruppen.
Klikk for å lage en kopi av den valgte uttrykksgruppen. Den nylig opprettede uttrykksgruppen kan endres med knappen Endre.
Klikk for å åpne et nettleservindu og importere en uttrykksgruppe. Gyldige filer er andre OSR-uttrykk med *.xml-formatet.
Klikk for å åpne et nettleservindu og eksportere en uttrykksgruppe til plasseringen. Den nylig eksporterte uttrykksgruppen vil være i *.xml-formatet.

 

 

Uttrykk og kontoplan

Du kan også bruke de forhåndsdefinerte uttrykkene fra kontoplanen du har satt opp i Kontoplan. MERK: Uttrykkene fra kontoplanen kan redigeres i Kontoplan-modulen i portalen.