Hvis du vil bruke et uttrykk i stedet for å opprette et vanlig utvalg/filter, gjør du følgende:

  1. Dra ut den relevante dimensjonen fra listen over dimensjoner på vanlig måte (for eksempel Konto).
  2. I Oppsettredigering klikker du på X-knappen for å slette filteret som ble opprettet da du dro inn dimensjonen.
  3. Åpne Uttrykk fra menyen Report Designer, og dra det relevante uttrykket inn i filterområdet.

 

MERK: Du kan redigere uttrykket fra Oppsettredigering: Klikk på knappen Rediger uttrykk for å gå til Uttrykksredigering.