I modulen Innstillinger har du tilgang til Administrasjon, Brukerinnstillinger og til å angi Distribusjonsregler for Budsjettering. MERK: Du må ha tilgang til modulen Budsjettering for å se distribusjonsreglene.   MERK: Mine abonnementer er bare tilgjengelig for kunder som bruker regnskapssystemene Xero og QuickBooks.