Administrasjon er et verktøy for å administrere leiere, lisenser, brukere og roller i OneStop Reporting-systemet. Du kan opprette nye brukere og tildele tilgang til moduler, f.eks. Live-rapportering, Arkiv, Hent data og Report Designer. Du kan også konfigurere tilgang til ERP-systemet innen disse innstillingene. Se Administration for nærmere beskrivelse.