Administrasjon

Administrasjon er et verktøy for å administrere leiere, lisenser, brukere og roller i OneStop Reporting-systemet. Du kan opprette nye brukere og tildele tilgang til moduler, f.eks. Live-rapportering, Arkiv, Hent data og Report Designer. Du kan også konfigurere tilgang til ERP-systemet innen disse innstillingene. MERK:Du må ha administratorautorisasjon for å få tilgang till denne modulen. I Administrasjon er det tre nivåer: øverste nivå, gruppenivå og leiernivå.

  • Som administrator på  øverste nivå kan du sette opp nye leiere og opprette undergrupper og gi brukere autorisasjon som administratorer for sine leiere. Du administrerer også lisenser for alle leiere. Se Administrasjon for øverste nivå.
  • Som administrator på  gruppenivået kan du administrere brukere, roller og lisenser på gruppenivået. Se Administrasjon for gruppenivå.
  • Som administrator på leiernivået kan du administrere brukere, roller og lisenser på leiernivået. Se Administrasjon for leiernivå.

Slik får du tilgang til Administrasjon:

  • Klikk på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2017/03/icon_getdata_job_processing.png Innstillinger og deretter på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2018/09/elements_hierarchy.png Administrasjon.

 

Vil du organisere leierne i grupper?

Som administrator for toppnivået kan du opprette grupper for å organisere leierne.

  • Klikk på Ny gruppe.

 

Organisere leiere og grupper i trestrukturen

Du kan bruke dra og slipp for å organisere leierne i gruppene i trestrukturen. Du kan for eksempel flytte leierne fra en gruppe til en annen. I tillegg kan du ha en leier i flere grupper hvis du vil. Når du flytter eller legger til en leier i en gruppe, legges gruppebrukerne automatisk til i leieren du legger til eller flytter. MERK: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for brukere med delte lisenser.

 

Flytte leier til en annen gruppe

Slik flytter du en leier til en annen gruppe:

  1. Klikk på og dra leieren til toppteksten for gruppen.
  2. Velg alternativet Flytt hit.

Gruppebrukerne i målgruppen vil automatisk bli lagt til som leierbrukere i leieren du flyttet. MERK: Hvis du flytter en leier fra én gruppe til en annen, fjernes gruppebrukerne fra den opprinnelige gruppen fra leieren.

C:\Users\ashild\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6f484cf1.PNG

 

I eksemplet i figuren flytter vi Financely-leieren under gruppen Team William til gruppen Team Noora. Alle gruppebrukere fra Team William fjernes, og gruppebrukerne i Team Noora legges til.

 

Legge til leier i en annen gruppe

Slik legger du til en leietaker i en annen gruppe samtidig som du beholder leieren i den opprinnelige gruppen:

  1. Klikk på og dra leieren til toppteksten for gruppen.
  2. Velg alternativet Legg til her.

Du vil nå ha leieren i begge gruppene. Gruppebrukere vil automatisk bli lagt til som leierbrukere.

 

C:\Users\ashild\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6f48149b.PNG

 

I eksemplet i figuren legger vi til Financely-leieren under gruppen Team William til gruppen Team Noora. På denne måten har vi Financely-leieren under både gruppen Team William og Team Noora. Gruppebrukerne fra Team Noora legges til, og gruppebrukerne for Team William beholdes.