Administrasjon

Administrasjon er et verktøy for å administrere klienter, lisenser, brukere og roller i OneStop Reporting-systemet. Du kan opprette nye brukere og tildele tilgang til moduler, f.eks. Rapportering, Arkiv, Budsjettering og Report Designer. Du kan også konfigurere tilgang til ERP-systemet innen disse innstillingene. MERK: Du må ha administratorautorisasjon for å få tilgang till denne modulen.

I Administrasjon er det tre nivåer: øverste nivå, gruppenivå og klientnivå.

Slik får du tilgang til Administrasjon:

  • Klikk på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2018/09/elements_hierarchy.png Administrasjon.

 

Oppgavene administratorer kan utføre varierer basert på hvilket tilgangsnivå de har. Nedenfor er en liste over oppgaver for de forskjellige nivåene.

 

Administrasjon på øverste nivå:

 

Administrasjon for gruppenivå:

 

Administrasjon for klientnivå:

 

Neste: