Administrasjon

Administrasjon er et verktøy for å administrere leiere, lisenser, brukere og roller i OneStop Reporting-systemet. Du kan opprette nye brukere og tildele tilgang til moduler, f.eks. Rapportering, Arkiv, Hent data og Report Designer. Du kan også konfigurere tilgang til ERP-systemet innen disse innstillingene. MERK: Du må ha administratorautorisasjon for å få tilgang till denne modulen.

I Administrasjon er det tre nivåer: øverste nivå, gruppenivå og leiernivå.

  • Som administrator på  øverste nivå kan du sette opp nye leiere og opprette undergrupper og gi brukere autorisasjon som administratorer for sine leiere. Du administrerer også lisenser for alle leiere. Se Administrasjon for øverste nivå.
  • Som administrator på  gruppenivået kan du administrere brukere, roller og lisenser på gruppenivået. Se Administrasjon for gruppenivå.
  • Som administrator på leiernivået kan du administrere brukere, roller og lisenser på leiernivået. Se Administrasjon for leiernivå.

Slik får du tilgang til Administrasjon:

  • Klikk på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2017/03/icon_getdata_job_processing.png Innstillinger og deretter på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2018/09/elements_hierarchy.png Administrasjon.

 

Oppgavene administratorer kan utføre varierer basert på hvilket tilgangsnivå de har. Nedenfor er en liste over oppgaver for de forskjellige nivåene.

 

Administrasjon på øverste nivå:

 

Administrasjon for gruppenivå:

 

Administrasjon for leiernivå: