Administrasjon for gruppenivå

MERK: Dette nivået er valgfritt å opprette, og er mer egnet for større organisasjoner som trenger å organisere flere leiere. Du kan bruke Gruppe-nivå til å organisere leierne. Dette er praktisk for regnskapsbedrifter der flere regnskapsførere er ansvarlige for flere kunder.

Knapp Navn Beskrivelse
Søk etter brukere Klikk for å søke etter alle brukere i OneStop Reporting-systemet. Søk etter brukere MERK: Denne knappen er bare synlig hvis du har administratorrettigheter til øverste nivå.
Ny gruppe Klikk for å opprette en ny undergruppe under gjeldende gruppe. Opprette ny gruppe
Ny leier Klikk for å opprette en ny leier. Opprette en ny leier
Slett gruppe Klikk for å slette en gruppe. Denne knappen vil ikke være synlig hvis du ikke har noen grupper eller hvis gruppen har leiere nedenfor. Deretter vil det ikke være mulig å slette gruppen.

For Gruppe-nivå ser du fanene som vises i figuren:

 

 

Fane Beskrivelse
1 Oversikt Viser gruppenavnet. Klikk på C:\Users\ashild\Desktop\iconex_o2\o_collection\o_collection_png\yellow_dark_grey\16x16\pencil.png for å redigere gruppenavnet.
2 Gruppere brukere Viser brukere som har tilgang til gruppenivået. Du kan legge til eller fjerne gruppebrukere. Disse brukerne vil ha tilgang til alle leiere i gruppen, og vil automatisk få tilgang til å administrere andre undergrupper og leiere i hierarkiet. Se: Legge til gruppebrukere
3 Lisensiering Tildel lisenser for brukere på gruppenivå. MERK: Hvis du ikke har en delt lisens, vil du ikke se denne fanen. Se: Tildele lisenser for brukere på gruppenivå