Behandle lisenser for brukere på gruppenivå

Gruppe-nivå

  1. klikker du på fanen Lisensiering.
  2. Bruk avmerkingsboksene C:\Users\ashild\Desktop\iconex_o2\o_collection\o_collection_png\yellow_dark_grey\16x16\checkbox.png til å gi modulen tilgang til gruppebrukere.

MERK: Lisenser for gruppebrukere administreres herfra og ikke på leiernivå. På leiernivå vil modultilgangen være låst når en bruker er en gruppebruker. MERK: Du kan se hvor mange tilgjengelige lisenser du har, i kolonneoverskriftene.