Legge til gruppebrukere

En gruppebruker er en bruker som har tilgang til alle leiere i en gruppe.

  1. Klikk på fanen Gruppebrukere.
  2. I feltet Legg til gruppebruker skriver du inn e-postadressen og klikker på Legg til.
  • Hvis du vil gi en bruker Gruppeadministrator-rettigheter, slår du på bryteren Gruppeadministrator. En gruppeadministrator kan administrere gruppebrukere og opprette nye leiere og undergrupper. I tillegg kan de administrere lisenser for brukere og administrere tilkoblingene for leierne i gruppen.
  • Hvis du vil gi en bruker rettigheter til å administrere brukere bare for leiere i gruppen, kan du slå på bryteren Administrere brukere. Med denne tillatelsen kan brukeren se Administrasjon-sidene for leierne i gruppen. Brukere med denne tillatelsen vil også automatisk få Alle tillatelser (se beskrivelse nedenfor).
  • Hvis du vil gi en bruker alle tillatelser for alle leiere i gruppen, slår du på bryteren Alle tillatelser. Denne tillatelsen gir brukeren alle tilgangstillatelser i leierne, for eksempel full datatilgang, import av firmadata, drill-down osv., uten å ha administratorrettigheter. Disse brukerne vil ikke kunne se Administrasjon-sider under Innstillinger.

MERK: Når du flytter eller legger til en leier i en gruppe, får gruppebrukeren automatisk gruppetillatelsene de har i den aktuelle leieren.