Administrasjon på leiernivå

For leiernivået ser du fanene som vises på figuren:

Fane Beskrivelse
1 Oversikt Oversikt over integrasjoner for leieren. Du kan også legge til nye integrasjoner på denne fanen.
2 Selskaper Oversikt over alle selskaper i leieren. Herfra kan du slette selskaper og alle data som er relatert til dette selskapet.
3 Brukere Oversikt over brukere i leieren. Du kan også legge til og fjerne brukere i denne fanen, og gi dem administratorrettigheter. MERK: Du kan ikke fjerne brukere fra gruppe-nivået her.
5 Roller Oversikt over roller i leieren. Du kan også legge til nye roller på denne fanen.
6 Lisensiering Oversikt over lisenser i leieren. Du kan administrere lisenser ved å velge boksene for hver bruker.