Endre eierskap av innhold

Det er mulig å flytte innhold i OneStop Reporting fra en bruker til en annen bruker. Funksjonen ‘endre eierskap’ kan være nyttig for å overføre innhold, for eksempel når en bruker blir fjernet / slettet fra en leier i portalen. En typisk situasjon der denne funksjonaliteten er aktuell å bruke er når en bruker slutter i jobben og en annen bruker skal overta innholdet i portalen.

MERK: Du kan bare overføre innhold på leiernivå. Følgelig, hvis den opprinnelige brukeren er en gruppebruker, må du flytte innhold fra brukeren for hver leier i gruppen.

Eksempler på innhold som kan flyttes:

Rapporter / budsjetter:

  • Rapportmaler, budsjettmaler, rapportpakker, kategorier, delte rapportmaler til brukeren.

Arbeidsflyt:

  • Arbeidsflyt, oppgaver, kontrollører og godkjennere.
    MERK: Den fjernede brukerens aktivitetslogg overføres ikke. På den måten vil kommentarer fra den fjernede brukeren ikke bli overtatt av den nye brukeren.

Publiseringsjobber:

  • Definisjoner av publiseringsjobber.

Tilkoblinger:

  • Påloggingsinformasjon for tilkoblingene fjernes og eierskap overtas av den mottakende brukeren.