Flytt innhold til en annen bruker

Du kan flytte innhold til en annen bruker uten å fjerne brukeren.

MERK: Det er et par ting du må tenke på når du flytter innhold. Du må sørge for at den mottakende brukeren har de aktuelle lisensene, rollene, tillatelsene og datatilgangene, ellers kan det hende at brukeren ikke ser alt det flyttede innholdet. Vær også oppmerksom på at historikken til rapporter og jobber blir fjernet. Hvis du vil føre historiske rapporter med en rapport, må du først sende den til arkivet før du flytter innholdet.

 1. Klikk Administrasjon.
 2. Klikk tenant.
 3. Klikk Brukere fanen.
 4. Klikk bruker.
 5. Ved siden av brukerens navn, klikk på  Alternativer-menyen.
 6. Klikk Flytt innhold. MERK: Dersom brukeren ikke har noe innhold vil du ikke se dette alternativet.
 7. (For skytilkoblinger) Slett brukernavn for skytilkobling boksen:
  • Valgt : Fjerner påloggingsinformasjon for eksisterende datatilkoblinger. Hvis du velger dette alternativet, må den mottakende brukeren autentisere datatilkoblingen på nytt  (angi nytt passord). Ellers vil ikke dataimportjobbene bli kjørt.
  • Ikke valgt : Gjeldende påloggingsinformasjon blir beholdt.

MERK: For begge alternativene beskrevet ovenfor, vil den mottakende brukeren kunne se alle selskaper disse tilkoblingene har tilgang til i de tilkoblede systemene.

8. Under Flytt innhold til, velg brukeren du ønsker å overføre innhold til.

9. Klikk Neste.

10. I Bekreft handling dialogen, bekreft handlingen ved å skrive inn navnet til brukeren innholdet skal flyttes fra.

11. Klikk Start flytting.