Legg til fritekstinformasjon til selskaper

I Selskaper-fanen på leiernivået kan administratorer legge til informasjon om selskapene, for eksempel firmakode, internt prosjektnummer eller annen fritekstinformasjon. Senere kan informasjonen brukes når du bruker rapporteringsverktøyet for administratorer på toppnivå.

For å legge til selskapsinformasjon;

  1. Klikk Innstillinger.
  2. Klikk Administrasjon.
  3. Klikk på leier.
  4. I Selskaper-fanen, i Fri 1, Fri 2, or Fri 3 feltene, legg inn din fritekstinformasjon.