Opprette brukere i en leier

På fanen Brukere for leieren kan du administrere eksisterende brukere og legge til nye brukere.

 1. Klikk på fanen Brukere. Eksisterende brukere vises i listen. MERK: I søkefeltet kan du søke etter eksisterende brukere.
 2. Klikk på + Legg til brukere-knappen.
 3. I feltet Skriv inn e-postadresser skriver du inn eller limer inn e-postadressene adskilt med mellomrom, linjeskift, komma eller semikolon. Du kan legge til opptil 50 e-postadresser samtidig.

 

MERK: Det skjer en valideringsprosess når du har lagt til e-postadressene. Hvis en e-postadresse har feil format, vil den vises i Feil-feltet til venstre. Hold markøren over informasjonsikonet for å se årsaken til feilen. Hvis feilen skyldes ugyldige e-postadresser, må du fikse adressen før du kan gå til neste steg.

 

 1. Velg Rolle, Tilgangstillatelser, Systemtillatelser, Datatilganger og Modultilganger:
  • Roller: Hvis brukeren(e) du vil legge til, skal tilhøre en rolle, slå på bryteren for rollen.
  • Tilgangstillatelser: Bruk bryterne for å velge tilgangstillatelser brukeren(e) skal ha. 

MERK: For en oversikt over de forskjellige tillatelsene og tilgangene, se Angi tillatelser og datatilgang for en bruker.

  • Systemtillatelser: Bruk bryterne til å velge systemtillatelser.
  • Data: Klikk på + Legg til-knappen for å gi tilgang til selskaper. Klikk på Rediger for å begrense tilgangstillatelsene.
  • Modultilgang: Bruk bryterne for å velge modultilganger.

 

MERK: Arvede tillatelser fra roller: Hvis du har lagt brukeren(e) til en rolle, vil du se de arvede tillatelsene og tilgangene, og bryterne er deaktivert.

 

5.Klikk på Opprett. MERK: Hvis du ikke har tilstrekkelig med lisenser, får du en advarsel. Brukeren(e) vil bli opprettet, men du må administrere lisenser hver for seg.

 

Din nye bruker vil motta en e-post der de må klikke på knappen Aksepter invitasjon og fylle ut navn og angi et passord. TIPS: Hvis en bruker ikke lenger skal ha tilgang til portalen, kan du deaktivere denne brukeren. For å gjøre det klikker du på navnet på brukeren, og deretter på X (fjern bruker fra leier).  

 

Send invitasjon til nye brukere på nytt

Hvis du har opprettet en ny bruker og denne brukeren ikke har godkjent invitasjons-e-posten, kan du sende invitasjonen til portalen på nytt.

 1. På fanen Brukere klikker du på navnet på den nye brukeren.
 2. På menyen til høyre klikker du på koblingen Klikk for å sende invitasjonskobling på nytt.