Brukeradministrasjon

Du kan definere tillatelser, datatilgang og funksjonstilgang for brukere og roller. MERK: Datatilgang på brukernivå overstyrer alltid datatilgang på rollenivå.

 

Angi tillatelser for en bruker

 1. Klikk på Innstillinger > Administrasjon.
 2. Klikk på fanen Brukere.
 3. På listen klikker du på navnet på brukeren.
 4. På menyen som åpnes til høyre, klikker du på rullegardinmenyen Tillatelser.
 5. Bruk Tillatelse-bryterne til å angi tillatelser. Se tabell nedenfor for beskrivelser.

 

Tillatelse Beskrivelse
TILLATELSER Slå på den øverste bryteren for å gi brukere alle tillatelser.
Har full datatilgang Gir brukere full tilgang til alle selskaper under leieren. Hvis det er deaktivert, kan du administrere tilgangen til de forskjellige selskapene under delen Datatilgang.
Kan administrere kategorier Lar brukere opprette kategorier i modulene Live-rapportering og Budsjettering.
Kan drille ned Lar brukere drille ned for å se den underliggende detaljen i verdien presentert i en rapport.
Kan hente maler Lar brukere hente rapport- og budsjettmaler fra Markedsplassen i Live-rapportering og Budsjettering.
Kan importere selskapsdata Lar brukere får tilgang til modulen Hent data der de kan administrere tilkoblinger til ERP-systemet og importere data.
Kan laste ned Excel-filer fra Arkiv Gjør det mulig for brukerne å laste ned en rapport i Arkiv som Excel-filer. Hvis en bruker ikke har denne tillatelsen, kan rapporter bare lastes ned som PDF-filer.
Kan vise bilag Lar brukere drille ned for å se bilag.
Kan administrere brukere, lisenser og datatilgang Gjør det mulig for brukere å administrere brukere, lisenser og datatilgang for leieren.
Kan administrere tilkoblinger Gjør det mulig for brukere å administrere tilkoblinger og dataimportjobber i Hent data.
Kan redigere data fra Databehandling Gjør det mulig for brukere å redigere data i Databehandling.

 

MERK: Hvis brukeren er en bruker på Gruppe-nivå, er tillatelser for leieren arvet fra dette nivået, og du vil se «Brukeren er gitt (alle) tillatelser på gruppenivå«.

 

Angi datatilgang for en bruker

 1. Klikk på Innstillinger > Administrasjon.
 2. Klikk på fanen Brukere.
 3. På listen klikker du på en bruker.
 4. På menyen som åpnes til høyre, klikker du på rullegardinmenyen Datatilgang. På listen kan du se hvilke integrasjoner brukeren har tilgang til.
 5. På listen over selskaper klikker du på Legg til for å gi brukertilgangen.
 6. Hvis du vil gi bruker- eller rolletilgangen til spesifikke moduler og dimensjoner, klikker du på  Rediger. Dialogboksen Angi tilgangsfiltre vises. Her kan du definere filtre for spesifikke moduler og dimensjoner i det valgte selskapet.
 7. Klikk på moduler og dimensjoner på listen på venstre side av dialogboksen, og dra og slipp dem til høyre side av dialogboksen. Filteret vises som en oransje boks. MERK: Hvis du legger til identiske moduler eller dimensjoner som filtre, grupperes disse filtrene med den logiske operatoren Og. Klikk på Og for å endre den logiske operatoren.
 8. Klikk på Hvor for å velge om du skal inkludere (Hvor) eller ekskludere (Hvor ikke) data som samsvarer med dette filteret.
 9. Klikk på I for å velge en operator.
 10. Klikk på {uten filter} (eller andre kriterier som vises i den oransje boksen) for å angi kriterier for filteret.
 11. Bruk CTRL+klikk eller SHIFT+klikk for å velge verdier fra listen. Filterboksen nederst i dialogboksen er oppdatert med de valgte verdiene. Du kan også angi verdier manuelt.
 12. Bruk områder: Deaktiver dette alternativet for å vise alle verdier i et område.
 13. Ta med tom: Velg dette alternativet for også å inkludere data der ingen verdi finnes (NULL).
 14. Klikk på Bruk verdi. Filteret settes inn på listen.
 15. Gjenta trinn 6–13 for å legge til flere filtre. Eksempel: Bruk filteret «Hvor modul I *»-filteret for å få tilgang til alle data, og legg deretter til en «Hvor ikke dimensjon I dimensjonsnavn» for å utelukke én eller flere dimensjoner.
 16. Klikk på OK når du er ferdig.

MERK: Hvis brukeren er en bruker på Gruppe-nivå, er datatilgang for leieren arvet fra dette nivået.

 

Angi modultilgang for en bruker

 1. Klikk på Innstillinger > Administrasjon.
 2. Klikk på fanen Brukere.
 3. På listen klikker du på en bruker.
 4. På menyen som åpnes til høyre, klikker du på rullegardinmenyen Modultilgang.
 5. Bruk bryterne Modultilgang til å gi brukere tilgang til OSR Portal-modulene.

MERK: Modultilgang for gruppebrukere må administreres på gruppenivå. Gruppebrukere vil ha et lås-ikon ved siden av navnet i fanen Brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Behandle lisenser for brukere på gruppenivå.

 

Fjerne datatilgang

 1. Klikk på Innstillinger > Administrasjon.
 2. Klikk på fanen Brukere.
 3. På listen klikker du på en bruker.
 4. På menyen som åpnes til høyre, klikker du på rullegardinmenyen Datatilgang. På listen kan du se hvilke integrasjoner brukeren har tilgang til.
 5. På listen over selskaper klikker du på Rediger .
 6. I dialogboksen Angi tilgangsfiltre holder du musen over det oransje filteret Modul til en meny er synlig, deretter klikker du på Fjern filter.

 

 

MERK: Du kan også angi tillatelsene, dataene og funksjonstilgangen på rollenivået. Se Opprette ny rolle for en leier.