Administrere tillatelser for en rolle

Når du har opprettet en rolle på leiernivået, kan du administrere datatilgang for alle medlemmer av den aktuelle rollen.

  1. På fanen Roller klikker du på rollen du vil redigere.
  2. I delen Tillatelser administrerer du tillatelser og datatilgang for rollen. Se Angi tillatelser for en bruker for mer informasjon om de forskjellige tillatelsene.