Angi datatilgang for en rolle

 1. Klikk på Innstillinger > Administrasjon.
 2. Klikk på fanen Roller (på Leier-nivå).
 3. Klikk på en rolle på listen.
 4. På menyen som åpnes til høyre, klikker du på rullegardinmenyen Datatilgang. På listen kan du se hvilke integrasjoner rollen har tilgang til.
 5. På listen over selskaper klikker du på Legg til for å gi rollen tilgang.
 6. Hvis du vil gi bruker- eller rolletilgangen til spesifikke moduler og dimensjoner, klikker du på  Rediger. Dialogboksen Angi tilgangsfiltre vises. Her kan du definere filtre for spesifikke moduler og dimensjoner i det valgte selskapet.
 7. Klikk på moduler og dimensjoner på listen på venstre side av dialogboksen, og dra og slipp dem til høyre side av dialogboksen. Filteret vises som en oransje boks. MERK: Hvis du legger til identiske moduler eller dimensjoner som filtre, grupperes disse filtrene med den logiske operatoren Og. Klikk på Og for å endre den logiske operatoren.
 8. Klikk på Hvor for å velge om du skal inkludere (Hvor) eller ekskludere (Hvor ikke) data som samsvarer med dette filteret.
 9. Klikk på I for å velge en operator.
 10. Klikk på {uten filter} (eller andre kriterier som vises i den oransje boksen) for å angi kriterier for filteret.
 11. Bruk CTRL+klikk eller SHIFT+klikk for å velge verdier fra listen. Filterboksen nederst i dialogboksen er oppdatert med de valgte verdiene. Du kan også angi verdier manuelt.
 12. Bruk områder: Deaktiver dette alternativet for å vise alle verdier i et område.
 13. Ta med tom: Velg dette alternativet for også å inkludere data der ingen verdi finnes (NULL).
 14. Klikk på Bruk verdi. Filteret settes inn på listen.
 15. Gjenta trinn 6–13 for å legge til flere filtre. Eksempel: Bruk filteret «Hvor modul I *»-filteret for å få tilgang til alle data, og legg deretter til en «Hvor ikke dimensjon I dimensjonsnavn» for å utelukke én eller flere dimensjoner.
 16. Klikk på OK når du er ferdig.