Slette brukere

Før du sletter en bruker, må du huske at de eide rapportene, kategoriene og arbeidsflytene påvirkes:

  • Hvis brukeren du vil fjerne, har opprettet rapporter, beholdes rapportene selv om brukeren slettes fra systemet. Brukeren vil imidlertid fortsatt være eier av rapportene, og andre brukere kan ikke gi nytt navn til eller slette rapportene. Det er derfor god praksis å endre eierskap til rapportene til en annen bruker før brukeren slettes.
  • Hvis brukeren du vil fjerne, har opprettet kategorier, beholdes også disse etter at brukeren er slettet. Andre brukere kan ikke slette eller gi nytt navn til disse kategoriene. Brukeren du vil slette, bør derfor slette alle kategorier som er opprettet, før brukeren slettes.
  • Hvis brukeren du vil fjerne, har opprettet arbeidsflyter, beholdes arbeidsflytene, og ingen andre brukere kan slette arbeidsflyten. Du bør derfor vurdere å slette alle arbeidsflyter denne brukeren har satt opp, før du sletter brukeren.

Alle tilkoblinger og dataimportjobber som er satt opp av brukeren du vil slette, beholdes, og disse kan åpnes av andre brukere med administrasjonsrettigheter til leieren.

 

MERK: Hvis du legger til en bruker på nytt etter at du har slettet brukeren, vil han/hun ha tilgang til alle rapporter, kategorier, tilkoblinger, datajobber og arbeidsflyter brukeren hadde tilgang til før slettingen.