Slik sletter du et selskap og alle data relatert til selskapet:

 1. Klikk på  Administrasjon.
 2. Klikk på fanen Selskaper.
 3. Klikk på  Slett ved siden av selskapet du vil slette.
 4. Merk av for Jeg forstår… i dialogboksen Slett selskap, og klikk deretter på knappen Slett for å bekrefte at du vil slette all informasjon relatert til dette selskapet.

 

ADVARSEL: Når du sletter et selskap, sletter du også følgende data relatert til selskapet:

 • Datatilgangsfiltre
 • Budsjettflyter
 • Publiseringsjobber
 • Rapporter (ikke rapportmaler)
 • Alle data som overføres fra ERP-systemet
 • Alle budsjetteringsdata som er lagret
 • Alle tilleggsdata som er lagret