Administrasjon på øverste nivå: Brukergrensesnitt

Det øverste nivået er hvor systemansvarlig setter opp leiere, grupper (valgfritt nivå) og andre systemansvarlige. Her kan de også få en oversikt over alle lisensene sine, for alle leiere og grupper. I tillegg kan de søke etter brukere ved hjelp av knappen Søk etter brukere.

 

Alternativer for øverste nivå:

Knapp Navn Beskrivelse
Søk etter brukere Klikk for å søke etter alle brukere i OneStop Reporting-systemet. Søke etter brukere
Ny gruppe Klikk for å opprette en ny gruppe. Opprette ny gruppe
Ny leier Klikk for å opprette en ny leier. Opprette en ny leier

 

For øverste nivå ser du fanene som vises på figuren:

 

Fane Beskrivelse
1 Oversikt Sikkerhet: Krev multifaktorautentisering for alle brukere. Aktiver dette for å kreve at alle brukere konfigurerer og bruker multifaktorautentisering når de logger på portalen.
2 Administratorer  Viser brukere som har tilgang til øverste nivå. Disse brukerne vil automatisk få tilgang til å administrere andre undergrupper og leiere innen sitt hierarki. Legge til administratorer for øverste nivå
3 Lisensiering Viser en oversikt over alle lisenser. MERK: Lisenser tildeles på leier– eller gruppe-nivå. Se Behandle lisenser for brukere på gruppenivå og Behandle lisenser for brukere på leiernivå