Administrasjon på øverste nivå: Brukergrensesnitt

Det øverste nivået er hvor systemansvarlig setter opp leiere, grupper (valgfritt nivå) og andre systemansvarlige. Her kan de også få en oversikt over alle lisensene sine, for alle leiere og grupper. I tillegg kan de søke etter brukere ved hjelp av knappen Søk etter brukere.

 

Alternativer for øverste nivå:

Knapp Navn Beskrivelse
Søk etter brukere Klikk for å søke etter alle brukere i OneStop Reporting-systemet. Søke etter brukere
Ny gruppe Klikk for å opprette en ny gruppe. Opprette ny gruppe
Ny leier Klikk for å opprette en ny leier. Opprette en ny leier

 

For øverste nivå ser du følgende faner

 

 

Fane Beskrivelse
Oversikt Sikkerhet: Krev multifaktorautentisering for alle brukere. Aktiver dette for å kreve at alle brukere konfigurerer og bruker multifaktorautentisering når de logger på portalen.
Administratorer  Viser brukere som har tilgang til øverste nivå. Disse brukerne vil automatisk få tilgang til å administrere andre undergrupper og leiere innen sitt hierarki. Legge til administratorer for øverste nivå
Forbruk Viser en oversikt over all lisensbruk for brukere og leiere. MERK: Brukernivåer tildeles på leier- eller gruppenivå. Se Angi rettigheter og datatilgang for en bruker.
Rapporter Lag rapporter med informasjon om selskap, leiere og brukere.