Lag rapport for toppnivå (kunde)

I Rapporter-fanen for toppnivåadministratorer, kan du lage en selskapsliste rapport. Du kan bruke informasjonen du har lagt til i i Selskaper-fanen på leiernivå for å lage rapporten. For mer informasjon, se Legg til fritekstinformasjon til selskaper.

  1. Klikk Innstillinger.
  2. Klikk Administrasjon.
  3. Klikk toppnivå.
  4. Klikk på Rapporter-fanen.
  5. Klikk Last ned CSV eller Eksporter til Excel.