Opprette en ny leier

  1. På øverste nivå (ditt selskap) , eller på gruppenivå, klikker du på Ny leier.

TIPS: En leier er et eget portalmiljø. Du kan tenke på det som en egen portal der bare tillagte brukere har tilgang.

2. I dialogboksen Ny leier fyller du ut disse feltene:

3. Klikk på Opprett. Leieren er lagt til. Du kan legge til så mange leiere som du trenger.

4. Klikk på Lukk når du er ferdig med å opprette leierne du trenger.