Organisere klienter og grupper i trestrukturen

Du kan bruke dra og slipp for å organisere klientene i gruppene i trestrukturen. Du kan for eksempel flytte klientene fra en gruppe til en annen. I tillegg kan du ha en klient i flere grupper hvis du vil. Når du flytter eller legger til en klient i en gruppe, legges gruppebrukerne automatisk til i klientene du legger til eller flytter. MERK: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for brukere med delte lisenser.

 

Flytte klient til en annen gruppe

Slik flytter du en klient til en annen gruppe:

  1. Klikk på og dra klienten til toppteksten for gruppen.
  2. Velg alternativet Flytt hit.

Gruppebrukerne i målgruppen vil automatisk bli lagt til som klientbrukere i klienten du flyttet. MERK: Hvis du flytter en klient fra én gruppe til en annen, fjernes gruppebrukerne fra den opprinnelige gruppen fra klienten.

C:\Users\ashild\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6f484cf1.PNG

I eksemplet i figuren flytter vi Financely-klienten under gruppen Team William til gruppen Team Noora. Alle gruppebrukere fra Team William fjernes, og gruppebrukerne i Team Noora legges til.

 

Legge til klient i en annen gruppe

Slik legger du til en leietaker i en annen gruppe samtidig som du beholder klienten i den opprinnelige gruppen:

  1. Klikk på og dra klienten til toppteksten for gruppen.
  2. Velg alternativet Legg til her.

 

Du vil nå ha klienten i begge gruppene. Gruppebrukere vil automatisk bli lagt til som klientbrukere.

C:\Users\ashild\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6f48149b.PNG

 

I eksemplet i figuren legger vi til Financely-klienten under gruppen Team William til gruppen Team Noora. På denne måten har vi Financely-klienten under både gruppen Team William og Team Noora. Gruppebrukerne fra Team Noora legges til, og gruppebrukerne for Team William beholdes.