Organisere leiere og grupper i trestrukturen

Du kan bruke dra og slipp for å organisere leierne i gruppene i trestrukturen. Du kan for eksempel flytte leierne fra en gruppe til en annen. I tillegg kan du ha en leier i flere grupper hvis du vil. Når du flytter eller legger til en leier i en gruppe, legges gruppebrukerne automatisk til i leieren du legger til eller flytter. MERK: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for brukere med delte lisenser.

 

Flytte leier til en annen gruppe

Slik flytter du en leier til en annen gruppe:

  1. Klikk på og dra leieren til toppteksten for gruppen.
  2. Velg alternativet Flytt hit.

Gruppebrukerne i målgruppen vil automatisk bli lagt til som leierbrukere i leieren du flyttet. MERK: Hvis du flytter en leier fra én gruppe til en annen, fjernes gruppebrukerne fra den opprinnelige gruppen fra leieren.

C:\Users\ashild\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6f484cf1.PNG

I eksemplet i figuren flytter vi Financely-leieren under gruppen Team William til gruppen Team Noora. Alle gruppebrukere fra Team William fjernes, og gruppebrukerne i Team Noora legges til.

 

Legge til leier i en annen gruppe

Slik legger du til en leietaker i en annen gruppe samtidig som du beholder leieren i den opprinnelige gruppen:

  1. Klikk på og dra leieren til toppteksten for gruppen.
  2. Velg alternativet Legg til her.

 

Du vil nå ha leieren i begge gruppene. Gruppebrukere vil automatisk bli lagt til som leierbrukere.

C:\Users\ashild\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6f48149b.PNG

 

I eksemplet i figuren legger vi til Financely-leieren under gruppen Team William til gruppen Team Noora. På denne måten har vi Financely-leieren under både gruppen Team William og Team Noora. Gruppebrukerne fra Team Noora legges til, og gruppebrukerne for Team William beholdes.