Søke etter brukere

Du kan bruke knappen Søk etter brukere til å søke etter alle brukere, i alle leiere og grupper. Du kan få informasjon om brukeren, for eksempel e-postadresse, leiere eller grupper de tilhører, og om de har administratorrettigheter.

  1. Klikk på Innstillinger > Administrasjon.
  2. Klikk på Søk etter brukere.
  3. I dialogboksen Søk etter brukere klikker du på fanene Leiere og Grupper for å se hvilken gruppe og/eller leier brukeren har tilgang til.

 

 

MERK: Hvis du ser et Nøkkel-ikon ved siden av leieren eller gruppen, betyr det at brukeren har administratorrettigheter i gruppen eller leieren.