Du kan legge til, redigere og slette distribusjonsreglene som brukes i funksjonen Spredning i modulen Budsjettering (se Redigere budsjettdata). Distribusjonsregler brukes til å spre en mengde blant et fastsatt antall perioder/celler (vanligvis 12 måneder). Klikk på Distribusjonsregler-koblingen nedenfor for videre beskrivelse.