Budsjetteringsoppsett

MERK: Dette oppsettet er kun nødvendig for kunder med lokale ERP-systemer.

Hvis du vil klargjøre ERP-databasen for budsjettfunksjonen for direkte tilbakeskriving, må du kjøre gjennom prosedyren for budsjetteringsoppsett. Denne prosedyren vil installere OSR-utvidelsestabellene i ERP-systemets database. Disse tabellene er utformet for å utvide følgende dimensjoner for ERP-systemet: Konto, ansatt og budsjettversjon. I tillegg installeres en tabell for å aktivere detaljposter for linjeelement.  Mange av ERP-systemene mangler tilstrekkelige egenskaper i hoveddataene for konto og ansatte (dimensjoner) til å konstruere en full budsjetteringsmodell som inkluderer budsjettering av utgift og lønn. De ekstra tabellene som blir installert, vil gi lagringsmuligheter for disse situasjonene.

MERK: Budsjetteringsoppsettet vil bare være tilgjengelig hvis du har kjøpt en lisens for OSR-budsjettering. MERK: Denne fremgangsmåten endrer ikke noen C tabellene eller dataene i de opprinnelige ERP-systemene. Den legger bare til flere tabeller i databasen.

 

Klargjøre ERP-systemdatabasen med flere tabeller for budsjettering

  1. Klikk på Budsjetteringsoppsett.
  2. (Hvis du har flere integrasjoner) Velg integrasjonen i rullegardinlisten Integrasjon.
  3. (Gjelder ikke for alle integrasjoner.) Velg databasen i rullegardinlisten Tilkobling.
  4. I delen Selskaper velger du ✅ selskapet du vil definere budsjettering for.
  5. Klikk på Installer.

Du vil bli bedt om å logge på SQL-serveren med en bruker som har administratorrettigheter for å sette inn tabeller i ERP-databasen. Etter å ha klikket OK i dialogboksen Angi legitimasjon, blir tabellene satt inn, og flere egenskaper kan angis til noen av hoveddatadimensjonene.