Redigere portalnettadresse

  1. Klikk på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2017/03/icon_getdata_job_processing.png Innstillinger > https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2017/03/icon_getdata_job_processing.png Systeminnstillinger.
  2. I feltet Portalnettadresse angir du nettadressen (du har definert i IIS-behandling).
  3. Klikk på Lagre.