Søk

  • Skriv inn tekst i Søk-feltet for å begynne å søke etter rapporter (og pakker).
  • Søket inkluderer alle rapporter som samsvarer med de aktive filtrene.

 

Filtrer

Bruk feltet Filtre i bildene Arkiv, Budsjettering og Rapportering for å finne rapporter. Tips: Klikk på Filtre for å skjule og vise feltet Filtre.

 

Filtre

  • Klikk på for å utvide og vise de tilgjengelige filtrene.
  • Klikk på for å aktivere et filter.
  • Viste poster samsvarer med ALLE aktive filtre.

Tips: Klikk på Fjern filtre øverst i feltet Filtre for å fjerne alle filtre.

 

Spesielle filtre