Tekniske krav

Følgende er minimumskravene for OneStop Reporting:

 

Portal (for lokal løsning)*

 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 10 med de siste oppdateringene (bare 64-biters)
 • Minimum 8 GB RAM,16 GB RAM anbefales
 • CPU minimum 2 kjerner, 4 kjerner anbefales
 • SQL Server 2008 R2 SP3
 • .NET Framework 4.7.2
 • Internet Information Services 8

Alle Windows-programmer må være lisensiert og aktivert. *De tekniske kravene er for utgivelser etter januar 2019

MERK Serveren du installerer på må ha internett-tilgang.

 

Nettleserservice

 • Chrome (siste versjon)
 • Edge (siste versjon)
 • Firefox (siste versjon)
 • Annet**

**De fleste andre nettlesere som følger nettstandarder, bør være kompatible, men er ikke offisielt støttet.

 

Report Designer

 • Windows 10 (32-biters eller 64-biters) eller Windows Server 2012
 • Microsoft Office Excel 2013 (32- eller 64-biters)
 • .NET Framework 4.7.2
 • CPU: Dobbel kjerne
 • RAM: 4 GB