Arbeidsflyt

Funksjonen Arbeidsflyt gir deg full kontroll over budsjetteringsprosessen fra begynnelse til slutt. Gjennom en arbeidsflytmatrise kan du administrere sluttbrukernes tilgang til budsjettskjemaer, overvåke fremdriften i budsjettdataoppføringen og motta varsler fra sluttbrukeren når budsjettdataoppføring er fullført. Dette baner vei for en dynamisk og smidig budsjetteringsprosess.

 

Alternativer i bildet Arbeidsflyt

Knapp Navn Beskrivelse
Ny Klikke her for å opprette en ny arbeidsflyt. Se Opprette ny arbeidsflyt.
Status Klikk her for å vise status og fremdrift for en publisert eller ferdig arbeidsflyt.
Vis Klikk her for å vise detaljene om en publisert arbeidsflyt.
Rediger Klikk her for å åpne og redigere et utkast til arbeidsflyt. MERK: Du kan bare redigere tidsintervallet for en publisert arbeidsflyt.
Lag kopi Klikk her for å lage kopi av en eksisterende arbeidsflyt.
Slett Klikk her for å slette den valgte arbeidsflyten. Alle oppgaver vil også bli fjernet.