Lage kopi av arbeidsflyt

  1. Klikk på en eksisterende arbeidsflyt.
  2. Klikk på Dupliser.
  3. I feltet Arbeidsflytnavn angir du et navn på den nye arbeidsflyten.
  4. Klikk på Dupliser.