Lage kopi av arbeidsflyt

  1. Klikk på en eksisterende arbeidsflyt.
  2. Klikk på  Lag kopi.
  3. I feltet Arbeidsflytnavn angir du et navn på den nye arbeidsflyten.
  4. Klikk på Lag kopi.