Opprette ny arbeidsflyt

Slik oppretter du en ny arbeidsflyt:

 1. Klikk på Arbeidsflyt.
 2. Klikk på Ny.
 3. Fyll ut følgende felter:
  • Navn: Angi arbeidsflytnavnet. Sluttbrukerne vil se dette som navnet på oppgaven.
  • (valgfritt) Fra-Til: Klikk her for å angi start- og sluttdato (frist) for arbeidsflyten, og klikk på Bruk. Oppgavene vil ikke være tilgjengelige for brukere før den angitte startdatoen. Merk: Disse er standarddatoene for alle oppgaver opprettet fra denne arbeidsflyten, men du kan angi tilpassede start- og sluttdatoer under Brukeroppgaver. Se Redigere arbeidsflytdetaljer nedenfor.
  • (valgfritt) Kontrollør: Klikk på dette alternativet for å velge en kontrollør. Begynn å skrive et navn for å søke, eller klikk på pilknappen for å vise en liste over brukere.
  • (valgfritt) Godkjenner: Klikk på dette alternativet for å velge en godkjenner. Begynn å skrive et navn for å søke, eller klikk på pilknappen for å vise en liste over brukere.
 4. Klikk på Velg maler. Klikk her for å velge budsjettmalen(e) som må legges til i arbeidsflyten. Disse er scenariene/budsjettversjonene som sluttbrukerne vil redigere. Bruk kategoriene og søkefeltet til å filtrere listen over budsjettmaler.
 5. Klikk på OK når du er ferdig. Malene vises i arbeidsflyt-bildet.
 6. Klikk på Velg selskaper. Velg selskapene som må inkluderes i arbeidsflyten. MERK: Hvis du bare har ett selskap, vil du ikke se knappen Velg selskaper og vil bare ha én fane for selskapet.
 7. Klikk på OK. Hvert selskap vises på en separat fane.
 8. Klikk på en selskapsfane og velg de relevante parametrene under Standardparametre, ELLER velg La brukeren avgjøre for å la brukerne velge hvilke deler av budsjettmalen de vil arbeide på. De tilgjengelige parametrene kan variere ifølge de valgte malene. MERK: Noen ganger kan du se at de (tilsynelatende) samme parametrene vises mer enn én gang her. Dette er fordi parameterne er litt forskjellige i budsjettmalene (fra Report Designer).
 9. Under Brukeroppgaver: Klikk på Velg brukere, og velg brukerne du vil tildele budsjettmalen til:
  • Søk: Begynn å skrive et navn for å filtrere listen over brukere.
  • Roller: Klikk på en rolle for å velge alle brukere fra en rolle.
  • Brukere: Velg individuelle brukere.
 10. Klikk på OK når du er ferdig.
 11. (valgfritt) Rediger arbeidsflytparametrene for individuelle brukere som beskrevet nedenfor.
 12. (valgfritt) Hvis du har lagt til flere selskaper, klikker du på neste selskapsfane og gjentar trinn 8–11. For å spare tid kan du kopiere innstillingene fra det første selskapet til andre selskaper som beskrevet nedenfor.
 13. Klikk på Lagre.
 14. Klikk på Publiser for å sende oppgavene til de valgte brukerne.

Hvis du vil vise fremdriften i arbeidsflyten, velger du den i arbeidsflytlisten og klikker på Status.

 

Kopiere til selskaper

Hvis samme parametre og brukere må brukes over flere selskaper, kan du kopiere disse innstillingene til andre selskaper. Slik gjør du:

 1. Velg selskapsfanen med innstillingene du vil kopiere.
 2. Klikk på (på høyre side), og velg Kopier til selskaper. Dialogboksen Kopier fra vises.
 3. Velg ett eller flere selskaper.
 4. Klikk på OK. Innstillingene kopieres til de valgte selskapene.

Du kan redigere innstillingene for hvert selskap om nødvendig.

 

Redigere arbeidsflytdetaljer

Når du har angitt standardparametrene for et selskap, vil alle valgte brukere (for det aktuelle selskapet) arve standardparametrene. Du kan imidlertid tilpasse parameterne for individuelle brukere. Dessuten kan du redigere start- og sluttdatoene også.

Du har følgende alternativer:

 • Klikk på for å deaktivere en mal for en bruker.
 • Slik redigerer du parametre og frister:
  1. Hold musepekeren over én av følgende deler i Brukeroppgaver:
   • Rad (bruker): Innstillinger for alle aktive maler for denne brukeren.
   • Kolonne (mal): Innstillinger for alle aktive brukere for denne malen.
   • Skjæringspunkt (brukernavn / mal): Innstillinger bare for denne brukeren og denne malen.
  2. Klikk på Rediger .
  3. I feltet Fra-Til velger du en ny start- og sluttdato (frist) for arbeidsflyten og klikker på Bruk.
  4. Under Parametre deaktiverer du ( ) Arv denne parameteren og angir en ny parameter eller velger La brukeren avgjøre.
  5. Klikk på OK når du er ferdig. Kolonner/rader/celler med tilpassede innstillinger merkes blått.
  6. Klikk på nedoverpilen ved siden av en bruker for å vise de egendefinerte innstillingene.

 

Overlappende innstillinger

Hvis du angir overlappende innstillinger (én innstilling for en rad/bruker og en annen innstilling for en kolonne/mal), vil innstillingene bli prioritert i denne rekkefølgen:

 1. Skjæringspunkt (brukernavn / mal)
 2. Rad (bruker)
 3. Kolonne (mal)
 4. Standardparametre og Fra-Til-dato for arbeidsflyt.