Arbeidsflyt: Status

Slik kontrollerer du statusen for en publisert arbeidsflyt:

  1. Åpne modulen Arbeidsflyt.
  2. Klikk på arbeidsflyten, og klikk på C:\Users\ashild\Desktop\iconex_o2\o_collection\o_collection_png\yellow_dark_grey\16x16\clipboard_checks.png Status.

I tabellen får du en oversikt over budsjettene i arbeidsflyten, mottaker, budsjettparametere* og følgende statuser:

  • Ny: Brukeren har ikke startet på budsjettet.
  • Pågår: Brukeren har begynt å arbeide med budsjettet.
  • Til kontroll (bare synlig hvis arbeidsflyten har en tilordnet kontrollør): Budsjettet venter på godkjenning fra kontrolløren.
  • Til kontroll (bare synlig hvis arbeidsflyten har en tilordnet kontrollør): Budsjettet venter på godkjenning fra den valgte godkjenneren.
  • Fullført: Ferdige budsjetter er oppført her.

 

 

 

* Forhåndsoppgave: Hvis arbeidsflytadministratoren har valgt alternativet La brukeren avgjøre for budsjettparameterne, vil budsjettet ha status som Forhåndsoppgave i kolonnen Ny.

 

Filtrere etter status, budsjettmal eller brukere

Du kan bruke ruten Filtre til å filtrere etter Status, Mal og Bruker:

  1. Hvis den ikke allerede er åpen, åpner du ruten Filtre.
  2. Under Status, Mal og Bruker bruker du avmerkingsboksene som filtre.