Vise publisert arbeidsflyt

Du kan vise arbeidsflytoppsettet for publiserte arbeidsflyter:

  1. Klikk på arbeidsflyten i modulen Arbeidsflyt i listen Arbeidsflyter.
  2. Klikk på  Vis.

MERK: Dette er en skrivebeskyttet funksjonalitet, og du kan ikke redigere en publisert arbeidsflyt.