• Filtrere bort rader med null: OneStop Reporting logikk

    Vi får mange spørsmål om dette. Brukere ønsker å fjerne rader som i sum tilsvarer null, men finner ut at de ikke klarer å ekskludere dem fra rapporten. Dette skyldes OneStop Reportings logikk, som er basert på transaksjoner fra regnskapssystemet.

    Når OneStop Reporting henter data i rapporter, henter vi data på transaksjonsnivå. Hvis to transaksjoner summeres til null (kreditt / debet), vil raden fortsatt vises i rapporten. Hvis du bruker beløp som er forskjellig fra null som et filter, henter ikke rapporten opp transaksjoner med beløp = 0, men hvis summen av flere transaksjoner blir 0, blir ikke dette filtrert bort i rapporten. Dette fordi vi importerer data basert på transaksjoner i databasen og ikke på summer.