This help page does not exist for the integration

 • Bilagsvisning Visma Business og Visma Global

  Bilagsvisning Visma Business

  Inngående bilag:

  Dersom du ønsker å se underliggende bilag fra Visma Dokumentsenter i OSR, så krever dette følgende oppsett:

  1. I oppsettet til OSR Cloud Agent, under File access > Add path, legg til filsti til filområdet hvor bilagene ligger.
  2. Klikk på Pluss-knappen.

  MERK: OneStop Reporting Cloud Agent er en tjeneste (service). Brukeren som denne tjenesten kjører med trenger minimum lesetilgang til filomårdet der bilagsfilene ligger lagret.

  Endre Cloud Agent bruker:

   1. Gå til Kontrollpanel > Tjenester.
   2. Høyreklikk på tjenesten OneStop Reporting Cloud Agent og velg Properties.

  c. Åpne Log On-fanen og angi en bruker som har rettigheter på filområdet (og til folderen der OSR Cloud Agent er installert).

  3. Angi sti til filområdet i Datatilkoblinger i portalen: Logg inn i OSR Portal (https://portal.onestopreporting.com) og gå til Hent Data modulen.

  4. Trykk på Datatilkoblingen og trykk Rediger.

  5. Trykk deg gjennom oppsettet til du kommer til Velg bilagsleverandør.

  6. Velg Visma Document Center og klikk Neste.

  7. Angi filstien til der bilagene ligger lagret.
  {Company} erstatter klientnavnet – som f.eks. F0001.

  Dersom filstrukturen er satt opp med f.eks. selskapsnavnet istedenfor f.eks. F0001, så kan man løse dette ved å sette opp følgende i Prog tabellen i Visma klientdatabasen:

  Onestopreporting.voucherviewer

  samt filstien til der bilagene ligger lagret.

  Merk: Dette må settes opp per klient.

   

  Utgående bilag

  Dersom man ønsker å sette opp bilagsvisning for utgående bilag i VB, så må man følge steg 1 og 2 over. I tillegg må man legge inn linjen onestopreporting.voucherviewer.outgoing sammen med filstien til der bilagsfilene ligger i prog tabellen. Dette må gjøres per klient.

   

  Bilagsvisning Visma Global

  Dersom du ønsker å se underliggende bilag fra Visma Dokumentsenter i OneStop Reporting, kreves følgende oppsett:

  1. Legg til filsti til filområdet hvor bilagene ligger lagret i Data Connection i OSR Cloud Agent:

  2. Klikk på plusstegnet for å legge til.

  MERK: OneStop Reporting Cloud Agent er en tjeneste (service). Brukeren som denne tjenesten kjører med trenger minimum lesetilgang til filområdet der bilagsfilene ligger lagret.

  Endre Cloud Agent bruker:

  a. Gå til Kontrollpanel > Tjenester.

  b. Høyreklikk på tjenesten OneStop Reporting Cloud Agent og velg Properties.

  c. Åpne Log On-fanen og angi en bruker som har rettigheter på filområdet (og til folderen der OSR Cloud Agent er installert).