This help page does not exist for the integration

 • Opprette integrasjon mot 24SevenOffice

  1. Gå til Get Data i OSR Portal

  Velg Connections +New24SevenOffice

   

  1. Fyll ut skjemaet

           Connection name: velg ditt eget

           Username: ditt 24SevenOffice brukernavn

           Password: ditt 24SevenOffice passord

   

  1. Velg selskap

           Huk av for selskap/selskapene du ønsker å opprette tilgang til og klikk Finish.

   

  Du har nå opprettet tilgang til 24SevenOffice.

   

  Viktig: Dersom flere personer oppretter tilkobling mot samme selskap, så vil dette ligge som to selskaper hos OneStop Reporting. Det er derfor best at kun en person oppretter tilkobling mot et selskap.

   

  Neste steg er å opprette Data import jobs, for å overføre data fra 24SevenOffice til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 • Opprette integrasjon mot Xledger

  1. Åpne Xledger

   

  1. Gå til Administrasjon Eier Enhet, og finn din Eier ID.

  Eier ID angis for et enkeltselskap eller for et domene/konsern. Dersom Eier ID legges på et domene-/konsernnivå vil Onestop Reporting kunne hente ut Eier ID til underliggende selskaper.

  Skriv inn din Eier ID (Entity Code) når du oppretter tilgang til Xledger i OSR Portalen:

   

  1. Gå til Administrasjon Tilgangskontroll Lokale tilganger.

  Det benyttes en brukerkonto for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting. Brukerkontoen må ha tilgangen Web Service.

  Brukerkontoen som benyttes for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting må ha tilgangen Web Service.

  Merk at tilgangen kan legges på domene-/konsernnivå. Tilgangen vil da arves til underliggende selskaper.

   

  1. Gå til Administrasjon Tilgangskontroll Web Service tilgang.

  Den samme brukerkontoen må gis tilgang til Web Service-metodene som benyttes av Onestop Reporting. OneStop Reporting benytter alle Web Service-metodene.

 • Opprette integrasjon mot Visma.net

  1. Velg Get Data i OSR Portal.

  Velg Connections +New Visma.net.

   

  1. Skriv inn brukernavn og passord som du benytter i Visma.net og klikk Next.

   

  NB! Brukeren må ha tilgang til Finansmodulen i Visma.net

   

  Du har nå opprettet tilgang til Visma.net

   

  Neste steg er å opprette Data import jobs, for å overføre data fra Visma.Net til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 • Opprette integrasjon mot Tripletex

  1. Åpne Tripletex.

  2. Gå til ditt selskap og din profil.

  3. Gå til fanen API-tilgang. 

  MERK: Dersom du ikke ser API-tilgang fanen, gjør følgende:

   1. Gå til Selskap > Vår kundeside.
   2. Under Moduler og tilleggstjenester, kryss av API 2.0 boksen.

  Dersom du ikke har tilgang til denne informasjonen må du ta kontakt med Tripletex.  

  5. Klikk NY NØKKEL

  6. Fyll ut skjemaet med korrekt informasjon:

   • Under Applikasjon, velg OneStop Reporting AS fra listen.
   • Under Gi nøkkelen et navn, velg din egen beskrivelse.
   • Klikk Opprett nøkkel.

  7. Du har nå opprettet en Brukernøkkel – ID (Employee token). Kopier din Employee token.

  Employee token er klientnøkkelen du skal skrive inn i Get data-dialogen for å få tilgang til dine data fra Tripletex.

   

  Informasjon om regnskapskontorets brukernøkkel

  Dersom du har en regnskapsførerkonto i Tripletex, er det mulig å opprette en API brukernøkkel for flere klienter. Dette kalles Regnskapskontorets brukernøkkel. For mer informasjon om dette, se https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=948.

   

  Du er nå klar til å logge inn i OneStop Reporting portalen

  8. Gå til Get Data i OSR Portal.

  9. Velg Connections+New →  Tripletex.

  10. Fyll inn Employee Token. Her skal du fylle inn Brukernøkkel-ID som du opprettet i Tripletex under steg 5 og klikk Next.

  11. Velg selskap, huk av for selskap/selskapene du ønsker å opprette tilgang til og klikk Finish.

   

  Du har nå opprettet tilgang til Tripletex.

  Neste steg er å opprette Data import jobs, for å overføre data fra Tripletex til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 • Opprette integrasjon mot PowerOffice Go

  For at OneStop Reporting skal få tilgang til data fra PowerOffice Go, må klientnøkkelen til PowerOffice Go-brukeren skrives inn i OSR Portal. Det er denne klientnøkkelen som benyttes til å hente ut dine data, ikke ditt brukernavn eller passord. Brukeren som henter klientnøkkelen fra Power Office Go må være Administrator.

  Følg stegene beskrevet under for å hente din klientnøkkel.

  1. Gå til Settings i menyen
  2. Velg Extensions
  3. Velg Add Extensions
  4. Trykk på nedtrekksmenyen og velg Custom
  5. Fyll ut skjemaet med nødvendig informasjon

   

  Application key må inneholde følgende kode til Portal 5.0:

  739e5b43-f6ff-4106-b3d9-9b0651250ad2

   

  1. Kopier din ClientKey

  ClientKey er klientnøkkelen du skal skrive inn i Get data-dialogen for å få tilgang til dine data fra Power Office Go.

  1. Velg OK.