For at OneStop Reporting skal få tilgang til data fra PowerOffice Go, må klientnøkkelen til PowerOffice Go-brukeren skrives inn i OSR Portal. Det er denne klientnøkkelen som benyttes til å hente ut dine data, ikke ditt brukernavn eller passord. Brukeren som henter klientnøkkelen fra Power Office Go må være Administrator.

Følg stegene beskrevet under for å hente din klientnøkkel.

  1. Gå til Settings i menyen
  2. Velg Extensions
  3. Velg Add Extensions
  4. Trykk på nedtrekksmenyen og velg Custom
  5. Fyll ut skjemaet med nødvendig informasjon

 

Application key må inneholde følgende kode til Portal 5.0:

739e5b43-f6ff-4106-b3d9-9b0651250ad2

 

  1. Kopier din ClientKey

ClientKey er klientnøkkelen du skal skrive inn i Get data-dialogen for å få tilgang til dine data fra Power Office Go.

  1. Velg OK.