Ofte stilte spørsmål om Report Designer

 • Avhengighet mellom to parametere

  Avhengighet mellom to parametere

  Det er mulig, under visse omstendigheter, å sette opp avhengighet mellom parametere. For eksempel, hvis sluttbrukere velger å kjøre en rapport for en bestemt avdeling, så vil man bare få opp prosjekter som tilhører den avdelingen i prosjektparameteret.

  Da må følgende formel skrives inn i parameterens Oppslagsfilter i Veiviser for rapportparameter, for parameteren hvor oppslagsfilteret skal begrenses:

  ‘{Parameters.Parameter for referanse}’:'{Parameters.Parameter for referanse}’

  Ved bruk av denne formelen utføres en kalkulasjon for å hente opp parameterverdier for en dimensjon, for eksempel, Prosjekt, basert på en annen dimensjon, for eksempel Avdeling. Ergo, når en sluttbruker gjør en lookup i parameteret, for eksempel på Prosjekt, så kalkuleres Prosjektverdier basert på hvilken Avdelingsverdi som er valgt.

  Funksjonen som legges inn i Oppslagsfilteret i dette tilfellet blir da:

  ‘{Parameters.Avdeling}00‘:'{Parameters. Avdeling}99

   

  For at en slik avhengighet mellom to parametere skal fungere, må følgende forutsetninger være oppfylt:

  • Det må være en sammenheng mellom dimensjonene, for eksempel mellom avdelinger og prosjekter, i ERP-systemet
  • Denne sammenhengen mellom dimensjonene må være basert på samme verdi/tall. Eksempel: Avdelingsnummer 22, er linket til prosjekter som starter på nummer 22: Avdeling nummer 22 er linket til prosjekt nummer 221, 222, 223,224 osv. Dette er på grunn av at OneStop Reporting bruker en kalkulasjon for å hente opp verdiene.
  • Dimensjoner må ha en fast verdistreng. Eksempel: Det kan kun være avdelinger med en verdi/et tall (avdelingsnummer 1-9), ELLER to verdier/to tall (10-99), ELLER tre verdier/tall (100-999). En kombinasjon av disse vil ikke fungere. Grunnen er at vi må legge til antall 0 og 9 i henhold til hvor mange flere tall prosjektene har enn avdelinger i formelen – ‘{Parameters.Avdeling}00‘:'{Parameters.Avdeling}99‘)’