Ofte stilte spørsmål om Report Designer

 • Avhengighet mellom to parametere

  Avhengighet mellom to parametere

  Det er mulig, under visse omstendigheter, å sette opp avhengighet mellom parametere. For eksempel, hvis sluttbrukere velger å kjøre en rapport for en bestemt avdeling, så vil man bare få opp prosjekter som tilhører den avdelingen i prosjektparameteret.

  Da må følgende formel skrives inn i parameterens Oppslagsfilter i Veiviser for rapportparameter, for parameteren hvor oppslagsfilteret skal begrenses:

  ‘{Parameters.Parameter for referanse}’:'{Parameters.Parameter for referanse}’

  Ved bruk av denne formelen utføres en kalkulasjon for å hente opp parameterverdier for en dimensjon, for eksempel, Prosjekt, basert på en annen dimensjon, for eksempel Avdeling. Ergo, når en sluttbruker gjør en lookup i parameteret, for eksempel på Prosjekt, så kalkuleres Prosjektverdier basert på hvilken Avdelingsverdi som er valgt.

  Funksjonen som legges inn i Oppslagsfilteret i dette tilfellet blir da:

  ‘{Parameters.Avdeling}00‘:'{Parameters. Avdeling}99

   

  For at en slik avhengighet mellom to parametere skal fungere, må følgende forutsetninger være oppfylt:

  • Det må være en sammenheng mellom dimensjonene, for eksempel mellom avdelinger og prosjekter, i ERP-systemet
  • Denne sammenhengen mellom dimensjonene må være basert på samme verdi/tall. Eksempel: Avdelingsnummer 22, er linket til prosjekter som starter på nummer 22: Avdeling nummer 22 er linket til prosjekt nummer 221, 222, 223,224 osv. Dette er på grunn av at OneStop Reporting bruker en kalkulasjon for å hente opp verdiene.
  • Dimensjoner må ha en fast verdistreng. Eksempel: Det kan kun være avdelinger med en verdi/et tall (avdelingsnummer 1-9), ELLER to verdier/to tall (10-99), ELLER tre verdier/tall (100-999). En kombinasjon av disse vil ikke fungere. Grunnen er at vi må legge til antall 0 og 9 i henhold til hvor mange flere tall prosjektene har enn avdelinger i formelen – ‘{Parameters.Avdeling}00‘:'{Parameters.Avdeling}99‘)’

   

   

 • Bruk av INDIREKTE-formel i kombinasjon med navngitte områder

  Forklaring – riktig bruk av INDIREKTE-formel i kombinasjon med navngitte områder

  Problem: I rapportdefinisjoner så benyttes Excel-formelen INDIREKTE for å hente opp verdier på tvers av arkfaner. Ofte benytter man navngitte områder i kombinasjon med formelen. Dette er fordelmessig ved ekspansjoner for å vise verdier på tvers av ark. Dette fungerer fint ved kjøring i Report Designer, men ofte får man en #REF?-feil ved kjøring i OSR Portal med denne kombinasjonen.

  Årsak: SpreadJS (leverandør av grensesnittet for OSR Portal) har annen logikk ved håndtering av kombinasjonen INDIREKTE og navngitte områder enn hva Excel har.

   

  Generelt om navngitte områder

  Et navngitt område kan enten opprettes med Område:Arbeidsbok eller Område:Ark. Generelt, er det ikke mulig å lage flere navngitte områder med samme navn dersom den er satt med Område:Arbeidsbok Det kan lages flere navngitte områder med samme navn dersom den er definert med Område:Ark (gitt at de legges på ulike ark).

  Man kan benytte seg av Navnebehandling for å legge til navngitte områder, hvor Område kan defineres. Hvis man ikke legger disse til via Navnebehandling (direkte i Excel-arket) så vil de automatiske legge seg med Område:Arbeidsbok.

  Det er ikke mulig å endre Område på allerede opprettede navngitte områder. Disse må slettes og defineres på nytt.

   

  Eksempel tatt fra Navnebehandling. Scope = Område

   

  Hvordan benytte INDIREKTE og navngitte områder i RD

  For å henvise til navngitte områders og generelt andre ark i RD så benytter man INDIREKTE-formelen i excel. Hvordan man skal hente opp navngitte områder avhenger av hvilke Område det aktuelle navngitte området har

  Eksempel 1:

  Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Workbook.

  Hentes via formel: INDIREKTE(“Omløpsmidler”)

  -> Vil fungere

   

  Eksempel 2:

  Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Ark2

  Hentes via formel: INDIREKTE(“’Ark2’!Omløpsmidler”)

  -> Vil fungere

   

  Eksempel 3:

  Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Workbook.

  Hentes via formel: INDIREKTE(“’Ark2’!Omløpsmidler”)

  -> Vil ikke fungere, #REF?-feil i portalen

   

  Eksempel 4:

  Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Ark2

  Hentes via formel: INDIREKTE(“Omløpsmidler”)

  -> Vil ikke fungere, #REF?-feil i portalen

   

 • Report Designer installasjon feiler

  Report Designer installasjon feiler

   

  Q: Jeg har Office 365 og skal installere OSR Report Designer, men installasjonen feiler med en feilmelding som sier at “OSR Report Designer v5 cannot be installed on systems without Microsoft Excel 2013 or higher”.

  A: Det er nok Office web applikasjoner som er installert – ikke desktop applikajsonen. OSR Report Designer krever at du installerer desktop applikasjonen. Du kan sjekke dette ved å gå til Control panel >> Add/remove programs. Finner du Microsoft Office installert der? Dersom dette ikke ligger der, så er det mest sannsynlig web applikasjonene som er installert. For å kunne installere Report Designer må man da først installere Desktop applikasjonene til Microsoft Office.