Søk og filtrer

Bruk feltet Søk og filtrer i bildene Arkiv, Budsjettering og Live Reporting for å finne rapporter. Tips: Klikk på og for å skjule og vise feltet Søk og filter.

Søk

  • Skriv inn tekst i Søk-feltet for å begynne å søke etter rapporter (og pakker).
  • Søket inkluderer alle rapporter som samsvarer med de aktive filtrene.
  • Standard søkeoperator er «inkluderer». Et søk etter «hittil i år» vil inneholde alle rapporter med dette ordet i tittelen.

Filtre

  • Klikk på for å utvide og vise de tilgjengelige filtrene.
  • Klikk på for å aktivere et filter.
  • Viste poster samsvarer med ALLE aktive filtre.

Tips: Klikk på Alle øverst i feltet Søk og filtrer for å fjerne alle filtre.

Spesielle filtre