Gegevenstoegang voor een rol instellen

 1. Klik op Beheer.
 2. Klik op het tabblad Rollen (op  omgevingsniveau).
 3. Klik in de lijst op een rol.
 4. Klik, in het menu dat aan de rechterkant wordt geopend, op het vervolgkeuzemenu Gegevenstoegang. In de lijst kunt u zien tot welke integraties de rol toegang heeft.
 5. Klik in de lijst met bedrijven op Toevoegen om de rol toegang te geven.
 6. Als u de gebruiker of rol toegang wilt geven tot specifieke modules en dimensies, klikt u op  Bewerken. Het dialoogvenster Toegangsfilters instellen verschijnt. Hier kunt u filters definiëren voor specifieke modules en dimensies in het geselecteerde bedrijf.
 7. Klik op modules en dimensies in de lijst aan de linkerkant van het dialoogvenster en sleep ze naar de rechterkant van het dialoogvenster. Het filter wordt weergegeven als een oranje vak. LET OP: Als u identieke modules of dimensies toevoegt als filters, worden deze filters gegroepeerd met de logische operator And. Klik op And om de logische operator te wijzigen.
 8. Klik op Where om te selecteren of gegevens die overeenkomen met dit filter moeten worden opgenomen (Where) of uitgesloten (Where not).
 9. Klik op In om een operator te selecteren.
 10. Klik op {geen filter} (of andere criteria die in het oranje vak staan) om criteria voor het filter op te geven.
 11. Gebruik Ctrl+klik of SHIFT+klik om waarden in de lijst te selecteren. Het filtervak onder aan het dialoogvenster wordt bijgewerkt met de geselecteerde waarden. U kunt ook handmatig waarden invoeren.
 12. Bereiken gebruiken: Schakel deze optie uit om alle waarden in een bereik te zien.
 13. Voeg leeg toe: Selecteer deze optie om ook gegevens op te nemen waarvan geen waarde bestaat (NULL).
 14. Klik op Waarde gebruiken. Het filter wordt aan de lijst toegevoegd.
 15. Herhaal stappen 6-13 om meer filters toe te voegen. Voorbeeld: Gebruik het filter “Where Module In *” om toegang te geven tot alle gegevens en voeg vervolgens een “Where not dimension Indimension name” toe om een of meer dimensies uit te sluiten.
 16. Klik op OK wanneer u klaar bent.