Publisher: Overzicht

Met de module Publisher kunt u rapporten en rapportpakketten distribueren naar gebruikers of een groep gebruikers die tot een rol in het systeem behoren. Rapporten kunnen uitgevoerd en gedistribueerd worden op een vooraf gedefinieerd tijdstip, of u kunt de uitvoering handmatig starten als u dat wenst. U kunt meerdere rapporten toevoegen aan een publicatietaak, parameters instellen en verzenden naar e-mailontvangers of verzenden naar hun archiefmodule in het portal. De Publisher genereert een logboek voor elke keer dat het rapport gedraaid wordt, zodat u overzicht kunt houden over uw rapportuitvoeringen. U kunt ook uw bestaande publicatietaken bewerken, u kunt bijvoorbeeld rapporten toevoegen of verwijderen uit de taak of ontvangers toevoegen of verwijderen. Met de functie Planning kunt u een schema opzetten voor uw publicatietaken om rapporten te verzenden op een vooraf gedefinieerd tijdsinterval.     Opties in het scherm Publisherscherm:

Knop Naam Beschrijving
Nieuw Klik hier om een nieuwe publicatietaak aan te maken. Zie Een nieuwe publicatietaak aanmaken.
Uitvoeren Klik hier om de geselecteerde taak uit te voeren.
Logboek bekijken Klik hierop om het logboek van de publicatietaak te bekijken. Zie Logboek van een publicatietaak bekijken.
Bewerken Klik hier om de geselecteerde publicatietaak te bewerken. Zie Publicatietaak bewerken.
Wissen Klik hier om de geselecteerde publicatietaak(en) te wissen. Zie Een bestaande publicatietaak wissen.

  VOLGENDE: U moet eenpublicatietaak opzetten.