Een bestaande publicatietaak bewerken

 1. Klik op Publisher.
 2. Klik op de publicatietaak die u wilt bewerken.
 3. Klik op Bewerken.

U kunt nu bewerken:

 • Naam: Voer een naam in voor uw publicatietaak.
 • Beschrijving (optioneel): Voer een omschrijving in voor uw publicatietaak.
 • Om rapporten te wijzigen of toe te voegen;
  • Klik op de knop Bladeren door sjablonen.
  • Selecteer () de rapporten die u in de publicatietaak wilt opnemen. U kunt meerdere rapporten selecteren.
  • Klik op Selecteren.

LET OP: De beveiligingscontext staat standaard ingesteld op Ontvanger. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de ontvanger van de rapporten alleen de gegevens ziet die hij of zij mag zien. Als u dit verandert naar Mij, ziet de ontvanger van de rapporten alle gegevens waar u toegang toe heeft.

 

 • Parameters wijzigen:
  • Selecteer onder Parameters de gewenste parameters voor de rapporten. De opties die u hier ziet, zijn afhankelijk van de parameters die u moet instellen om de rapporten uit te voeren. LET OP: Als u meer dan vijf rapporten heeft, zullen er meerdere pagina’s zijn.

 

 • Ontvangers wijzigen;
  • Selecteer onder Ontvangers de ontvangers in de lijst met Gebruikers of Rollen. LET OP: U kunt alleen rapporten verzenden naar gebruikers die toegang hebben tot de Publisher-module.
  • Klik op het tabblad Bestemming. Hier kunt u kiezen of de ontvanger(s) de rapporten als e-mail moeten ontvangen of dat ze naar hun Archiefmodule moeten worden verzonden, of beide. Zie Archief voor meer informatie over de functionaliteit van de module Archief .

  4. Wanneer u de gewenste wijzigingen in de publicatietaak heeft aangebracht, klikt u op Opslaan of  Opslaan en uitvoeren.

LET OP: Sommige gebruikers ondervinden mogelijk problemen met het toevoegen van oude rapporten aan een publicatietaak. Hoewel deze prima zouden worden uitgevoerd in Rapportage,, kunnen ze niet worden uitgevoerd in een Publisher-taak, omdat de rapporten hiervoor compatibel moeten zijn met OneStop Reporting 5.0.1. U kunt dit verhelpen door het rapport te openen in Report Designer, het rapport op te slaan en opnieuw te publiceren in Rapportage. Als er problemen zijn met de definitieversie, ziet u een waarschuwingspictogram in uw lijst met sjablonen.     VOLGENDE: U kunt uw publicatietaken ook plannen. Zie voor meer informatie: Een nieuwe publicatietaak aanmaken