Opties

Als u op de knop Opties klikt, wordt het dialoogvenster Opties voor Report Designer geopend. Dit dialoogvenster bevat twee tabbladen: