Wanneer u een nieuw rapport maakt met OneStop Reporting,, selecteert u het bedrijf dat u wilt gebruiken bij het maken van uw rapport. U kunt dit echter wijzigen in het dialoogvenster Rapportconfiguratie.  

Afbeelding: Knop Rapportconfiguratie op het tabblad OneStop-rapportage

  In het dialoogvenster Gegevensverbinding selecteren kunt u in het vervolgkeuzemenu Bedrijven een keuze maken uit de beschikbare bedrijven.  

Afbeelding: Dialoogvenster Gegevensverbinding selecteren

  Als er geen verbinding is geconfigureerd, moet er een verbinding worden gemaakt in de module Gegevens importeren in het OneStop Reporting portal.

Voor informatie over het maken van verbindingen, zie Nieuwe verbinding maken of gegevensverbinding bewerken.