Expressies

Expressies kunnen worden gemaakt en beheerd via het menu Report Designer onder Expressies.

Het gebruik van expressies is een manier om te verwijzen naar dimensiewaarden buiten afzonderlijke rapporten en wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar een selectie die in meerdere rapporten wordt gebruikt. Door een expressie te gebruiken in plaats van een gewone selectie in het rapport, kunt u eenvoudig meerdere rapporten bijwerken door de expressie te bewerken in plaats van elk rapport afzonderlijk te hoeven bewerken. Als u bijvoorbeeld een rekening aan uw grootboek toevoegt en u moet deze nieuwe rekening in uw rapporten opnemen, is het erg tijdrovend om meerdere rapporten te openen en ervoor te zorgen dat de nieuwe rekening in de selectie wordt opgenomen. Als u echter een expressie gebruikt en u een rekening moet toevoegen, bewerkt u gewoon de expressie en alle rapporten waarin deze expressie wordt gebruikt worden automatisch bijgewerkt. Het is mogelijk om expressies te maken voor alle dimensies en meerdere dimensies kunnen worden gecombineerd in één expressie. Expressies worden georganiseerd in groepen. Een expressiegroep kan uit één of meerdere expressies bestaan.

Vanuit het dialoogvenster Expressiegroepen heeft u toegang tot de volgende opties om expressies te beheren:

Knop Functie
Klik hierop om een nieuwe expressie te maken in het dialoogvenster Expressie. Zorg ervoor dat u een expressienaam invoert voordat u begint met het selecteren van velden voor de expressie. U kunt ook een beschrijving voor de expressie invoeren.
Klik hierop om het dialoogvenster Expressie te openen en de momenteel geselecteerde expressiegroep te bewerken.
Klik hierop om de geselecteerde expressiegroep te wissen.
Klik hierop om een kopie te maken van de geselecteerde expressiegroep. De nieuw gemaakte expressiegroep kan worden gewijzigd met de knop Wijzigen.
Klik hierop om een netwerkbrowservenster te openen en een expressiegroep te importeren. Geldige bestanden zijn andere OSR-expressies met de *.xml-indeling.
Klik hierop om een netwerkbrowservenster te openen en een expressiegroep naar de locatie te exporteren. De nieuw geëxporteerde expressiegroep heeft de indeling *.xml.

Expressies en rekeningschema

U kunt ook de vooraf gedefinieerde expressies gebruiken uit het rekeningschema dat u hebt ingesteld in Rekeningschema . LET OP: De expressies uit het Rekeningschema kunnen worden bewerkt in de module Rekeningschemain het portal.