Voor een meer flexibele rapportage kunt u groepen die uitbreiden binnen andere groepen die uitbreiden maken om geneste groepen die uitbreiden te maken. Een groep die uitbreidt binnen een andere groep die uitbreidt kunt u beschouwen als een hiërarchie. Stel u voor dat er twee datasets zijn, een alfabetische en een numerieke (A, B, C… & 1, 2, 3…), en de ene is een attribuut van de andere.

Een geneste groep die uitbreidt maken

  1. Sleep de relevante gegevenselementen naar de rapportdefinitie.
  2. Klik in het dialoogvenster OneStop Reporting op Een nieuwe selectiegroep maken in de rij. LET OP: De twee gegevenselementen moeten in opeenvolgende rijen worden geplaatst.

Report Designer maakt standaard twee afzonderlijke groepen die uitbreiden. U wilt echter een geneste groep die uitbreidt maken. 3. Sleep in het venster Layout Editor het vakje voor groepen uitbreiden, zodat het zich over meerdere rijen uitstrekt.

De rapporten voor afzonderlijke groepen uitbreiden (links) en een geneste groep die uitbreidt (rechts) zijn te zien in de onderstaande afbeelding.