Statische modus voor rapporten: Formules in een uitgevoerd rapport verwijderen of behouden

Sommige van onze gebruikers hebben zeer grote rapporten, met tal van cellen met formules, veel die verwijzen naar andere cellen en functies. Dit kan prestatieproblemen in het portal veroorzaken bij het uitvoeren van dergelijke rapporten. Daarom kunnen rapporten in “statische modus” uitgevoerd worden. Dit betekent dat alle formules in de werkmap worden verwijderd en dat de waarden worden vervangen door actuele celwaarden. Gebruikers kunnen de formule-instellingen voor een rapportsjabloon beheren in de Rapporteigenschappen in Report Designer. Op het tabblad Rapportage is er nu een selectievakje Formules behouden uitgevoerd rapport. Als dit selectievakje is uitgezet, worden de formules uit het rapport verwijderd.

  • De standaardinstelling voor bestaande rapporten is geselecteerd (Waar).
  • De standaardinstelling voor nieuwe rapporten is gedeselecteerd (Onwaar).

LET OP: Deze optie heeft geen invloed op de budgetten.

 

Formules behouden in uitgevoerd rapporten

  1. Klik in Report Designer, op het tabblad OneStop Reporting op Rapporteigenschappen.
  2. Klik op het tabblad Rapportage.
  3. Selecteer het selectievakje Formules in uitgevoerd rapport behouden.
  4. Klik op OK.

Alle formules in het gegenereerde rapport worden behouden tijdens de verwerking.

 

Formules in uitgevoerd rapporten verwijderen

  1. Klik in Report Designer, op het tabblad OneStop Reporting op Rapporteigenschappen.
  2. Klik op het tabblad Rapportage.
  3. Wis het selectievakje Formules in uitgevoerd rapport behouden.
  4. Klik op OK.

Alle formules in het gegenereerde rapport worden nu tijdens de verwerking vervangen door de actuele celwaarden. Wanneer formules uit een rapport worden verwijderd, is het niet langer mogelijk om in Live Reporting berekeningen te maken in de uitgevoerde rapporten. LET OP: Wanneer formules uit de rapportsjabloon worden verwijderd, werkt het inzoomen normaal.