Arkiv

Arkivet innehåller alla rapporter som du har arkiverat från Rapportering och alla rapporter som andra användare har delat med dig. Olästa rapporter visas i fetstil med .

Arkivet innehåller följande alternativ (om du har valt () en rapport):

Knapp Namn Beskrivning
Öppna  Klicka här för att öppna och visa rapporter. Se Visa rapporter.
Ta bort Klicka här för att ta bort valda rapporter. Rapporterna tas bort från arkiv och spellistor.
Lägga till i spellista  Klicka här för att lägga in de markerade rapporterna i en befintlig spellista. Se Lägga till rapporter i spellista.
Ladda ned Klicka här för ladda ned rapporten.

TIPS: Använd knapparna i övre vänstra hörnet för att ändra från Lista till Sida vid sida.